KRÁTKÉ INFORMACE   
(březen 2008)

Přináším Vám další krátké informace o dění v našem domě za poslední měsíc.

1.       Dne 14.2.2008 se uskutečnila schůzka na MěÚ v Rožnově se zástupci města. Jednalo se o již druhou schůzku v záležitosti soudního sporu mezi Městem Rožnov a firmou IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. Tyto schůzky se budou konat pravidelně každé čtvrtletní a zástupci města zde seznámí zástupce dotčených domů s novými informacemi v tomto sporu. Na únorové schůzce představili zástupci Města advokátní kancelář, která zastupuje Město v tomto soudním sporu. Jedná se o advokátní kancelář JUDr. Vladimíra JIROUSKA http://www.jsbapartneri.cz. Sám pan JUDr. Vladimír JIROUSEK je předsedou České advokátní komory. Další nové informace zástupci Města nesdělili a vyčkává se na otevření soudního sporu u Okresního soudu.

2.       Další informace se týká nezajištěné mříže ke sklepům v pravé části domu. Zámek se porouchal, a proto bylo nutné vyrobit na stávající klíče zámek nový. Již je zámek umístěn zpět na mříži. V případě problémů s nefunkčnosti tohoto zámku mě prosím informujte.

3.       V průběhu měsíce únor byla provedena prohlídka problémového místa na střeše, které je důvodem k zatékání do bytu Dořičákům. Firma na základě zhodnocení situace na místě již předložila nabídku a po schválení na výborové schůzi bude oprava vzduchotechniky provedena.

4.       Dále proběhla revize elektriky, která přinesla několik drobných závad, které bychom měli odstranit. Požádáme místní firmy o nabídku na odstranění závad, poté vybereme a práce na odstranění zadáme.

5.       Přináším informace o nových cenách pro rok 2008 vodného a stočného, dále pak ceny za GJ od firmy Energoaqua a.s. :     Vodné a stočné =  53 Kč/m3                              Cena za teplo  =  580 Kč/GJ

6.       V měsíci únor byly rozdány anketní lístky pro návrhy na členy výboru. Doposud se vrátilo pouze 10 lístků. Pokud se ještě chcete zapojit, můžete vyplněný anketní lístek s jmény kterýchkoliv vlastníků bytů vhodných k volbě do výboru (možno i stávající členy výboru) vhodit do schránky p.Kučery do 20.3.2008.

7.       V současné době je projednáván nový zákon o vlastnictví bytů. Návrh zákona o vlastnictví bytů zatím neprošel a byl vrácen k dopracování na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je jeho navrhovatelem. Protože se předpokládá, že nový zákon vejde v platnost v červnu 2009, pozastavil jsem přepracování Stanov společenství, který jsme navrhovali upravit dle nově vydaného vzoru stanov Společenství v roce 2004.

Bližší informace k připravovanému zákonu si můžete přečíst na internetu a zde.

8.       Opět se po zhruba čtvrtroce otevřela otázka výstavby obchodního domu Kaufland. V prosinci byla předány na MěÚ v Rožnově petice, která požadovala zastavit úvahy o výstavbě Kauflandu na pozemcích současných garáží ČSAD. S odpovědí na petici jste byli seznámeni vyvěšením v našem domě. Rádi bychom věnovali výstavbě Kauflandu samostatný bod na schůzi shromáždění vlastníků. V současné době bylo předložen záměr výstavby „OD, ulice Meziříčská, Rožnov p.R.“ na KÚ ve Zlíně, který zaslal oznámení na MěÚ v Rožnově. Tento záměr je podroben zjišťovacímu řízení a je možno na MěÚ Rožnov nahlédnout do návrhu a uplatnit písemné vyjádření do 25.3.08 na KÚ ve Zlíně.    -     Dopis zaslaný na KÚ ve Zlíně.

Pokud se s tímto návrhem chcete seznámit navštivte MěÚ v Rožnově na odboru životního prostředí. Předpokládám, že k tomuto problému bude svolána v našem domě ve 12.týdnu naše interní diskusní schůzka.

9.       Jelikož zvažujeme, na základě požadavků na poslední schůzi, vybudovat v místnosti mandlu posledních šest sklepů, které nejsou uzamčeny v místnosti, žádám zda nevíte o někom, kdo by měl zájem o náš mandl.

10.    Dále jsem se snažil na základě údajů i z předcházejících let zpracovat grafy platby za teplou vodu a topení. Vyvěšeno ve skříňce - také zde nebo v pdf

 

                                                                                                                                                Petr Kučera