SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

V neděli 20.dubna 2008 v 18.30 hodin
proběhla schůze shromáždění vlastníků.

Program shromáždění:

1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení
2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Informace o činnosti v roce 2007
4. Situace s vytápěním - plynová kotelna
5. Informace k soudnímu sporu a k výstavbě OD Kaufland
6. Projednání bodů z minulé schůze
7. Volba nového výboru a jeho fungování
8. Ostatní informace
9. Diskuse
10. Závěr

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE - PDF (chráněná oblast)