DAŇ Z NEMOVITOSTI

Dle informace z finančního úřadu, je možno si zažádat o úlevu na dani z nemovitosti. Úleva na základě zákona č.388/1992 Sb. §9 odst. 1 písm. r) a odst. 3 se týká nemovitostí, které byly rekonstruovány a na tuto rekonstrukci bylo vydáno stavební povolení.
Pokud máte zájem o tuto úlevu na dani, osobně navštívte FÚ v Rožnově p.R. s kopii stavebního povolení a kolaudačního souhlasu, které si můžete vyzvednout u p.Kučery nebo stáhnout zde - stav. povolení, kolaudace.